LATIHAN INTERAKTIF

LATIHAN INTERAKTIF


Latihan Interaktif adalah latihan yang memerlukan murid untuk memberi respons segera kepada soalan yang diberi - menggunakan perisian/pautan/cakera padat - yang seterusnya akan menilai respons murid tadi dalam masa yang sama.
http://4.bp.blogspot.com/_1FTcYnz05Ow/TCgdunInCKI/AAAAAAAAANM/MQ-pF12g128/s1600/komputer-lambat1.jpg